Chillpainai.com
เว็บไซต์ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทย

รู้จัก 'ชิล มีเดีย'


Digital Content Agency ที่ผลิตเนื้อหาท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ พร้อมให้บริการทั้งการผลิตคอนเทนต์และเป็นพื้นที่เผยแพร่อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'chillpainai.com (ชิลไปไหนดอทคอม)' เว็บไซต์ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้มากที่สุด

Our Services

นอกจากคอนเทนต์ท่องเที่ยว-ไลฟ์สไตล์ที่พร้อมเสิร์ฟในทุกวันแล้ว 'ชิลไปไหน' ยังมีในส่วนของ 'พื้นที่โฆษณา' และ 'คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง' ที่สามารถสร้างสรรค์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ โดยมีหลากหลายรูปแบบการนำเสนอ

online

Advertorial

บทความโฆษณา สร้างสรรค์เนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
video-player

Video Production

ทีมโปรดักส์ชั่น ผลิตชิ้นงานวิดีโอคุณภาพ
creativity

Creative Ideas

ทีมครีเอทีฟ คิดและสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามความต้องการของลูกค้า
social-media

Various Marketing Channels

ช่องทางในการโปรโมทสินค้า-โฆษณา ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของชิลไปไหน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา